Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPL 13 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 200l. Układ dolnego źródła – powietrze/woda

– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan. wraz ze stacją
  uzdatniania wody