Pompy ciepła

Fotowoltaika

Rekuperacja

DOTACJE

Dotacje - Pompy Ciepła, Rekuperacja, Fotowoltaika nawet do 90%

Oferujemy pomoc w kompleksowym wsparciu w zakresie pozyskiwania dotacji oraz pożyczek na zakup i montaż nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących zasoby Odnawialnych Źródeł Energii. Pomagamy w zbieraniu i uzupełnieniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje do pomp ciepłarekuperacji, fotowoltaiki z aktualnie obowiązujących programów dofinansowań, zarówno krajowych jak i regionalnych.
 
Poniżej przedstawiamy podmioty zajmujące się udzielaniem wsparcia finansowego projektom wpływającym na polepszenie stanu środowiska naturalnego oraz bezpośredni link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne warunki dotacji do instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródłeł energii. Dotyczy to w szczególności zastąpienia urządzeń węglowych nowoczesnymi, ekologicznymi źródłami energii.

 www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

    02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3a

    Telefony: (022) 459 -00-00, (022) 459 -00 01 Fax: (022) 459 01 01

    www.nfosigw.gov.pl e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

     90-562 Łódź ul. Łąkowa 11

     Telefon: (042) 639 53 54 Fax: (042) 639 51 21

     www.wfosigw.lodz.pl e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

3. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi 90-368 

     Łódź ul. Piotrkowska 166/168

     Telefon: (0-42) 636-74-54 Fax: (0-42) 636-75-17

     www.bosbank.pl e-mail: lodz@bosbank.pl

Po więcej informacji zapraszamy do siedzimy naszej firmy, lub kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

biuro@4energytomika.pl

tel. +48 42 227-02-97


Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl