HESTOR Rekuperatory Łódź

Czyste powietrze to zdrowie! Czyste powietrze to życie!

 Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Czystość powietrza i właściwy mikroklimat odgrywają kluczową rolę w pielęgnacji i procesie leczenia pacjentów placówek medycznych oraz w ochronie zdrowia opiekującego się nimi personelu medycznego. Skutecznym rozwiązaniem hamującym rozwój i rozprzestrzenianie się mikroorganizmów w zamkniętych przestrzeniach jest stosowanie systemów wentylacyjnych, które jednocześnie zapewniają kontrolę temperatury, wilgotności oraz czystości znajdującego się w nich powietrza. Systemy te są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w moduł zdalnego sterowania.

HESTOR jest liderem w projektowaniu nowoczesnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia serii MEDICUS spełniają normy VDI 6022, VDI 3803 i DIN EN 1946-4, gwarantujące zachowanie standardów pozwalających na utrzymanie najwyższej jakości znajdującego się w pomieszczeniu powietrza.
HESTOR MEDICUS to efekt współpracy  nowoczesnej linii produkcyjnej, specjalistycznego laboratorium  HVAC, pionu badań i rozwoju,  a także wyszkoloną kadrą, wyspecjalizowaną w dziedzinie projektowania, produkcji oraz instalacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Centrale klimatyzacyjne HESTOR MEDICUS  zostały zaprojektowane w celu utrzymania czystego, bezpiecznego środowiska. Są one instalowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny i stałej dezynfekcji, np. oddziały ratunkowe, oddziały intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, sanatoria . Znajdują również zastosowanie w pomieszczeniach , w których gromadzone są dane na nośnikach optycznych, w miejscach produkowana żywności, przechowywania elementów elektronicznych, leków oraz innych medykamentów.

 

 
  Modułowa budowa central MEDICUS sprawia, że ich montaż oraz instalacja są bardzo proste w uruchomieniu i obsłudze. Oferta MEDICUS obejmuje centrale w sześciu różnych wymiarach w zakresie od 2 000 do 16 000 m3/h, dla ciśnienia na poziomie 1 700 Pa.Parametry techniczne (zgodnie z DIN EN 1886):
- obudowa: wytrzymałość na odkształcenia (ugięcie obudowy) - klasa D1,
- mostek termiczny - TB1 (M),
- szczelność obudowy - klasa L3 (M),
- szczelność filtrów - klasa F8 (M). Wymogi higieniczne (zgodnie z VDI 6022, VDI 3803):
- idealnie płaskie powierzchnie wewnętrzne,
- spód urządzeń wraz z pojemnikiem na skroploną wodę wykonane ze stali nierdzewnej
  (zgodnie z AISI 304),
- poszczególne moduły zaopatrzone w drzwiczki rewizyjne ułatwiające utrzymanie
  czystości wewnątrz urządzeń,
- prosty demontaż poszczególnych elementów.
   KONSTRUKCJA
Podstawowa konstrukcja central składa się z aluminiowych profili oraz aluminiowych narożników łączących. Panele typu "sandwich" zbudowane są z osłony zewnętrznej i wewnętrznej, zintegrowanych izolacją termiczną oraz dźwiękową. Pokrywy mogą być wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Ich grubość wynosi od 40 do 60 mm.
Urządzenia spełniają wymagania normy DIN EN 1886, o przenikaniu ciepła w klasie T3 i T2. PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE
Przepustnice powietrza mogą być obsługiwane ręcznie lub automatycznie, za pomocą uruchamiającego je siłownika połączonego bezpośrednio z automatyką centrali.FILTRY
Zastosowano filtry kasetonowe lub kieszeniowe klasy filtracji G4 i F9.  Filtry montowane są na prowadnicach z wykorzystaniem mechanizmów blokujących, umożliwiających prosty i szybki demontaż. WYMIENNIKI CIEPŁA
- Pośredni system wymiany powietrza składa się z dwóch wymienników typu
  woda-powietrze zamieszczonych w sekcjach powietrza nawiewanego oraz
  wywiewanego. Wymienniki połączone są za pomocą układu rur, a obieg wody
  wymuszany jest przez zastosowaną pompę. Tego typu wymienniki ciepła stosowane
  są w sytuacjach, gdy oba strumienie powietrza (nawiewane i wywiewane) muszą być
  całkowicie od siebie odizolowane, lub w sytuacjach, gdy konieczność ich
  zastosowania wynika ze szczególnych wymagań instalacyjnych określonych dla
  konkretnego przypadku. Wymienniki ciepła wykonane są z rur miedzianych oraz z
  aluminiowych lameli.
- Płytowe wymienniki ciepła to kompaktowe urządzenia, które umożliwiają ogrzewanie
  lub chłodzenie świeżego powietrza za pomocą energii zawartej w powietrzu
  wywiewanym. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są od siebie
  całkowicie odseparowane. Wymienniki stosowane w centralach wentylacyjnych i
  klimatyzacyjnych  MEDICUS wykonane są z płyt aluminiowych oraz z paneli ze stali
  nierdzewnej. Istnieje możliwość zastosowania układu ominięcia wymiennika –
  „by-pass”, dającego możliwość rozmrażania zimą oraz chłodzenia wiosną, latem,
  jesienią.
- Regeneracyjne wymienniki ciepła typu obrotowego zbudowane są z lamel
  aluminiowych w kształcie koła. Ich ruch obrotowy zapewnia wymianę ciepła między
  wychodzącym powietrzem gorącym a świeżym, zimnym powietrzem wchodzącym.
  Możliwe jest częściowe odprowadzanie wilgoci z powietrza nawiewanego do
  pomieszczenia.
 
    SEKCJA CHŁODZENIA
Sekcja chłodzenia w wymiennikach ciepła typu woda-powietrze oparta jest na przepływie wody lub roztworu glikolu przez system rur miedzianych z aluminiowym lamelami (rozstaw lameli 2,3 mm). Poniżej wmontowana jest taca ociekowa zbudowana ze stali nierdzewnej, w której gromadzą się skropliny. Sekcja może składać się z czterech, sześciu lub ośmiu rzędów wymiennika w zależności od zadanych parametrów jakie powietrza . SEKCJA OGRZEWANIA
Sekcja ogrzewania w wymiennikach ciepła typu woda-powietrze oparta jest na przepływie wody lub roztwory glikolu przez system rur miedzianych z aluminiowym lamelami (rozstaw lameli 2,2 mm). Sekcja może składać się z dwóch lub czterech rzędów. Wyposażona jest w czujnik temperatury, który pozwala na zapobieganie jego zamarznięciu. Dostępna jest również możliwość korzystania z opcji ogrzewania elektrycznego. TACA OCIEKOWA / ODKRAPLACZ
Zasobnik gromadzący wodę powstałą w efekcie skraplania się powietrza, podczas procesu jego chłodzenia. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i zamontowany w dolnej części sekcji chłodzenia. SEKCJA TŁUMIENIA DŹWIĘKU
Równolegle z kierunkiem przepływu powietrza zamontowane są przegrody, których celem jest tłumienie dźwięku. Są one wykonane ze skompresowanej wełny mineralnej z włókna szklanego. W razie konieczności, dzięki funkcjonalnej obudowie, poszczególne przegrody można łatwo i szybko usunąć. SEKCJA WENTYLATORÓW
Zastosowane wentylatory są wyważone statycznie i dynamicznie. Stosowane są dwa rodzaje wentylatorów:
- wentylatory promieniowe (odśrodkowe) typu „plug fan” charakteryzujące się:
- wysoką wydajnością,
- możliwością płynnej regulacji przepływu i poziomu ciśnienia powietrza,
- dobrymi parametrami poziomu tłumienia dźwięku,
- wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem oraz wirnikami zakrzywionymi do tyłu,
  charakteryzujące się:
- wysoką wydajnością,
- osadzeniem w ramie tłumiącej drgania, W sekcji wentylatorów znajdują się kratki zabezpieczające wlot powietrza.
 
  ELEMENTY DODATKOWE:
- osłona umożliwiająca zainstalowanie urządzenia na zewnątrz pomieszczenia, z
  dodatkowym systemem odprowadzania wody deszczowej,
- ramy montażowe wykonane z profili aluminiowych o grubości 100 mm, z możliwością
  zamocowania ich pod każdą z sekcji (rozwiązanie to nie jest dostępne w przypadku
  piętrowych central MEDICUS,
- otwory w obudowie ułatwiające podnoszenie i transport urządzeń,
- okna kontrolne , z możliwością montażu w każdej sekcji, pozwalające na bieżącą
  kontrolę poziomu czystości wewnątrz urządzeń,
- oświetlenie wewnętrzne, wspierające czynności kontrolne wewnątrz jednostek,
- regulowane nóżki montażowe, które pozwalają na unoszenie lub opuszczanie centrali,
  np. w celu dokonania czynności regulacyjnych lub utrzymania czystości pod spodem
  urządzeń.

Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl