Centrala grzewcza z pompą ciepła STIEBEL ELTRON WPF 16 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l. oraz buforem wody grzewczej 200l. Wykonanie układu pionowego dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci
  pionowego wymiennika o łącznej wartości 375 mb.

– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan.

– wykonanie instalacji solarnej – wspomaganie ciepłej wody użytkowej

– wykonanie instalacji sanitarnej