Centrala grzewcza z pompą ciepła STIEBEL ELTRON WPF 10 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l. oraz buforem wody grzewczej 100l. Wykonanie układu pionowego dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci
  pionowego wymiennika o łącznej wartości 250 mb.

– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan.