Centrala grzewcza z pompą ciepła NIBE BIAWAR F1145 15kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 300l. Układ pionowego dolnego źródła – solanka/woda.

– wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci sond pionowych o łącznej wartości 375 mb.

– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan. wraz ze stacją uzdatniania wody

– wykonanie instalacji sanitarnej

– wykonanie instalacji centralnego odkurzacza wraz  z montażem jednostki