Montaż central grzewczych z Pompami Ciepła STIEBEL-ELTRON ( kaskada ) WPF M 2 x 16kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 600l, buforami wody grzewczej 2 x 400l, buforami instalacji chłodniczej 2 x 300l.

– wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci sond pionowych o łącznej wartości 800mb

– wykonanie instalacji chłodniczej za pomocą sufitowych mat kapilarnych

– wykonanie instalacji solarnej w celu podgrzania wody użytkowej i zewnętrznego basenu

– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan. wraz ze stacją uzdatniania wody

– wykonanie instalacji sanitarnej