Montaż central grzewczych z Pompami Ciepła STIEBEL-ELTRON WPF M ( kaskada ) 2 x 10kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 400l, buforem wody grzewczej 400l.

  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci sond pionowych o łącznej wartości 500 mb.

           na sondach TURBOCOLLECTOR

  • wykonanie instalacji wod-kan. wraz ze stacją uzdatniania wody
  • wykonanie instalacji podłogowej TECE
  • montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z realizacją chłodzenia za pomocą dolnego źródła
  • wykonanie instalacji centralnego odkurzacza