Centrala grzewcza z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPF E 10 kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 100l. Wykonanie układu pionowego dolnego źródła – solanka/woda.

– wykonanie dokumentacji projektowej 

– wykonanie dolnego źródła w postaci pionowych odwiertów i ilości 250mb

– wykonanie instalacji wod.-kan. 

– wykonanie instalacji podłogowej 

– montaż kotłowni