Centrala grzewcza z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPF E 10 kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 100l. Wykonanie układu pionowego dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie dokumentacji projektowej z doborem urządzeń

– wykonanie dolnego źródła 250 mb. na sondach TURBOCOLLECTOR
– wykonanie instalacji podłogowej

– wykonanie instalacji wod-kan.

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z realizacją chłodzenia za pomocą dolnego źródła

– instalacja odkurzacza centralnego