Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPF 7kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 100l. Układ pionowy dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie instalacji wod.- kan.

– wykonanie instalacji wraz z motażem zmiękczacza wody