Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPF E 10 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 100l. Układ pionowy dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie dolnego źródła w postaci sond pionowych
  o łącznej wartości 250mb.

– wykonanie instalacji c.o. w postaci instalacji podłogowej
  oraz grzejników łazienkowych

– wykonanie instalacji wod.- kan.

– wykonanie instalacji i montażu centralnego odkurzacza

– montaż kotłowni