Montaż central grzewczych z Pompami Ciepła ( kaskada ) 3 x 52kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 1000l, buforem wody grzewczej 2 x 1000l.

– wykonanie instalacji dolnego źródła w postaci sond
  pionowych o łącznej wartości 4410 mb.

– wykonanie instalacji podłogowej i grzejnikowej

– wykonanie instalacji wod-kan. wraz ze stacją
  uzdatniania wody