Realizacja w zakresie projektu, doboru, montażu i dostawy centrali grzewczej z pompą ciepła Stiebel Eltron​ WPF 10 kW, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l. oraz buforem wody grzewczej 100l. Układ dolnego źródła – solanka/woda.

Ponadto cały układ instalacji dodatkowo jest wspomagany instalacją Fotowoltaiczną.

  • wykonanie dokumentacji projektowej z doborem urządzeń
  • wykonanie dolnego źródła 270 mb.
  • wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego  
  • wykonanie instalacji wod-kan.
  • montaż instalacji odkurzacza centralnego
  • montaż instalacji wod.kan.