Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła STIEBEL-ELTRON WPF 07 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 300l oraz buforem wody grzewczej 200l. Układ pionowy dolnego źródła – solanka/woda

– wykonanie dolnego źródła w postaci sond pionowych o łącznej wartości 180mb.
  na sondach TURBOCOLLECTOR 

– wykonanie instalacji wraz z motażem zmiękczacza/uzdatniacza wody