Kolejna realizacja w obiekcie szkoły podstawowej w Bratoszewicach. Tym razem likwidacja dwóch stałopalnych kotłów oraz montaż kaskady o łącznej mocy 180kW…

składająca się z dwóch wysokotemperaturowych Pomp Ciepła o mocy 90 kW każda z nich, zbiornik buforowy o pojemności 1000l. oraz 2 szt. zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności 500l. każdy z nich. Ponadto na terenie obiektu wykonaliśmy 36 szt. odwiertów po 99 metrów co daje łączna wartość 3564 metry wymiennika gruntowego.