Kompleksowe wykonanie instalacji c.o. oraz wod.-kan w budynku wielorodzinnym– wykonanie instalacji wod.-kan. ( montaż pionów i poziomów )
– wykonanie instalacji c.o. montaż pionów i poziomów w tym instalacji podłogowej oraz grzejnikowej
– instalacja wentylacji