Kompleksowe wykonanie instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku weselnym.

– montaż kotłowni o mocy 60kW
– wykonanie instalacji wod.-kan.
– wykonanie instalacji grzejnikowej
– montaż instalacji sanitarnej