Zobacz także:

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Rekuperacja

Dotacje, wsparcie

Istnieje możliwość uzyskania ulgi przez rolników. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r., koszt budowy elektrowni wiatrowej można odliczyć od podatku rolnego. Art. 13 Ustawy wskazuje, że podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie m. in. urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulgę stosuje się na wniosek podatnika. Wniosek taki powinien zawierać zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich kopiami uwierzytelnionymi, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Ulga taka przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której dokonana została inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycji (stosowana nie dłużej niż przez 15 lat).

   Osoby fizyczne, jak również firmy mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki kredytowania można znaleźć na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska (Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania).


Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl