Zobacz także:

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Rekuperacja

Inwertery, falowniki


Inwerter to urządzenie elektroniczne, które steruje pracą systemu fotowoltaicznego. Do podstawowych funkcji inwertera należy zamiana (konwersja) prądu stałego wytwarzanego przez system fotowoltaiczny na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej.

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej - zaniku napięcia, w sieci inwerter odcina system fotowoltaiczny, uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci. 

Inwertery dostosowane są do systemów fotowoltaicznych wszystkich wielkości. Na ogół inwerter wyposażony jest w wyświetlacz pozwalający na bieżące  monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego.

W systemach fotowoltaicznych współpracujących z systemem energetycznym inwerter stanowi jedyne urządzenie elektroniczne, które pracuje między łańcuchami paneli fotowoltaicznych a siecią. Inwerter dokonuje konwersji napięcia stałego DC, powstałego w wyniku promieniowania słonecznego, na napięcie przemienne AC o częstotliwości 50 Hz. Transformatorowe i beztransformatorowe inwertery połączone z systemem elektroenergetycznym cechować powinny cztery główne funkcje:

  1. Inwersja stałego napięcia na zmienne synchronizowane z siecią napięcia zasilającego,
  2. Maksymalny punkt śledzenia mocy paneli modułów fotowoltaicznych - MPPT,
  3. Wyłącznik bezpieczeństwa pozwalający odłączyć inwerter od przyłączonego systemu energetycznego,
  4. Integracja elementów składowych inwertera oraz kompaktową obudowę.

1. Inwersja

W inwerterach współpracujących z panelami fotowoltaicznymi oraz bezpośrednio z siecią elementami odpowiedzialnymi za inwersję napięcia wejściowego DC są zawory energoelektroniczne mocy typu MOSFET lub IGBT. Kluczowane (przełączane między poszczególnymi parami mostka) z odpowiednio dużą częstotliwością tworzą sinusoidę napięcia wyjściowego synchronizowaną z częstotliwością sieci zasilającej.

2. MPPT

Używana w inwerterach metoda odwzorowania (zachowania) w każdym cyklu pracy paneli fotowoltaicznych maksymalnego punktu mocy (MPP), nazywana jest maksymalnym punktem śledzenia mocy modułów PV (MPPT). Punkt pracy inwertera znajduje odzwierciedlenie zgodne z krzywą prądowo – napięciową I-V modułów, gdzie charakterystycznymi punktami są prąd zwarcia Isc dla 0 Vdc, napięcie obwodu otwartego Voc dla 0 A oraz przegięcie krzywej odpowiadające punktowi mocy MPP.

3.Wyłącznik bezpieczeństwa

Zgodnie z wymogami unijnymi i europejskim standardem IEEE 1547 wszystkie inwertery współpracujące z publiczną siecią energetyczną muszą umożliwiać odłączenie zasilania od sieci jeśli napięcie wyjściowe linii AC lub częstotliwość są większe lub niższe od założonych limitów określonych standardem. Implementacją standardu europejskiego dla rodzimych wytwórców energii elektrycznej jest norma PN-EN 61400-21 a odzwierciedleniem przepisów w niej zawartej norma PN-EN 50160.

Oprócz standardów jakościowych określających parametry energetyczne pracy inwertera urządzenie powinno być również wyłączone w przypadku braku detekcji sieci (braku obecności sieci). Inwerter wyposażony jest również w wyłącznik bezpieczeństwa strony stałoprądowej DC. Odłączenie przyłączanych modułów fotowoltaicznych umożliwia przeprowadzić czynności serwisowe, eksploatacyjne i instalacyjne.

4. Integracja

Innymi wymaganiami urządzenia wbudowanymi lub dołączonymi do inwertera oprócz wyłącznika bezpieczeństwa AC (ręcznego i/lub automatycznego) i wyłącznika DC są również filtry EMI i RFI, transformator (jeśli inwerter ma taką topologię), system chłodzenia, obwód GFCI – przerywacz zwarcia doziemnego, wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z informacją o podstawowych parametrach produkcji energii elektrycznej, porty komunikacji umożliwiające zdalny podgląd parametrów wytwarzania energii oraz archiwizację danych.


Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl